skip to Main Content

Bra att veta

När du kommer och tränar med din hund första gången behöver du endast tänka på dubbla koppel, detta på grund av säkerhet.
Munkorgen kommer senare när din hund ska börja springa med andra.

Du får inte träna eller tävla när din tik löper.

Vill du börja tävla?

Det är klubbens tränare som bestämmer när din hund är redo för att försöka ta sin licens.

Så här gör du innan

Ska du börja med hundens tävlingslicens så får du ett tillfälligt licensnummer av tävlingsanmälaren. Licensnumret ska skrivas på en blankett, den finns att hämta på whippetrace.nu

Den blanketten lämnar du när du anmäler dig på tävlingsdagen. Du behöver två av tre godkända licensförsök för att få din licensbok. Ett av de försöken får du göra på hemmabanan.

Ansök om licensbok

På whippetrace.nu fyller du i ett licensunderlag och en licensansökan.

Du ska skicka detta:
#fyra bilder på din hund, två från höger och två från vänster sida
#ditt licenspapper
#ansökningsblanketten

till wrlicens@hotmail.com

Nu kan du tävla

När du tävlar behöver du egen munkorg, täcken/”baddräkter” röd, vit, blå och svart, dubbla koppel och även dubbla hämtkoppel.

Anmälan till tävling

Om du ska tävla eller ta licens med din hund anmäler du dig till tävlingsanmälaren i klubben.
Komihåg att anmäla senast 10 dagar innan tävlingsdagen.

SM

Det är endast SM som ska anmälas på annan blankett till anordnande klubb, den informationen finner du på whippetrace.nu

Back To Top